• 5
  • 4
  • 1

Ý thức Dòng chảy và chọn Lẽ sống

Lâu lâu tôi có vài thắc mắc tự đặt ra cho mình khi nhìn vào 1 số hiện trạng nào đó, những hình ảnh đan xen, nhưng điểm chung là đều liên quan và gắn kết với nhau, dẫn đến những câu hỏi đại loại như: Ý thức Đám đông hay Dòng chảy Chất lưu? […]