Chính sách bảo mật

Một khi bạn đã đồng ý truy cập vào GÓC TÌM KIẾM, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các chính sách bảo mật bên dưới. Bao gồm chính sách của mình và chính sách của bên thứ 3 cung cấp. Cám ơn các bạn đã cảm thông và sẻ chia.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Website sử dụng mã nguồn mở WordPress, và theo mặc định, WordPress không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về khách truy cập. Ngoại trừ các thông tin được khách truy cập cung cấp thông qua đăng ký thành viên cũng như qua các biểu mẫu như tìm kiếm, liên hệ, bình luận,…

Bình luận trên website: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Cookies

Chúng tôi có thể có thu thập các dữ liệu cookies cũng như các thao tác của bạn trên website của chúng tôi với mục đích thông kê, phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookies có thể được lưu trong 1 session, trong 1 ngày, trong một tháng hay thậm chí là trong 1 năm hoặc liên tục.

Nội dung nhúng từ website khác

Trong website có một số liên kết ra ngoài, theo lẽ đương nhiên, chúng tôi chỉ lựa chọn những liên kết “sạch” mới có thể hiển thị lên website của chúng tôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng tôi không thể lường trước cũng như chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung cũng như các thông tin mà liên kết ngoài thu thập (tất nhiên điều này chỉ xảy ra khi bạn click để đi ra một liên kết không thuộc tên miền của chúng tôi). Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm với các website ngoài.

Trong website, có thể sẽ có một số nội dung dạng nhúng như dụ Youtube, Twitter, Facebook,… các nội dung nhúng này, ngoài việc thể hiện nội dung lên website chúng tôi, các nội dung nhúng cũng có thể thu thập thông tin thao tác của bạn tại các trang được nhúng.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi mặc định không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kì ai – ngoại trừ những nhà cung cấp thứ 3 thu thập dữ liệu của bạn một cách tự động như chúng tôi đã nói ở trên.

Chúng tôi có sử dụng công cụ do bên thứ 3 cung cấp như Google Analytics – dùng để thống kê và phân tích dữ liệu người dùng, các bạn tham khảo chính sách riêng của Google Analytics tại đây.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.